Студенты колледжа посетили мультимедийную выставку «Украина. На переломах эпох» / Колледж студентлары мультимедиа күргәзмәсендә булдылар «Украина. Үзгәреш чоры ватыкында»

Читайте также: